Jak współczesne środki przekazu oddziałują na poszczególne osoby

22

Wynalezionym najwcześniej sposobem komunikowania się było radio. To dzięki niemu przekazywanie informacji na odległość stało się możliwe. Współczesne media elektroniczne zostały wynalezione dużo później. Z jakiego rozwiązania technologicznego ludzkość była zadowolona przede wszystkim? Oczywiście radio było przełomem mimo to, to Internet dopełnił dzieła globalizacji świata. Dzięki ogólnemu dostępowi do sprzętu komputerowego każdy jest w stanie porozumiewać się z pomocą Sieci. Współcześnie wyszukiwanie informacji, nawet tych szczególnie skrywanych jest tak zwyczajne jak oddychanie. Kulturę globalną budują ludzie, którzy w rzeczywistości nie identyfikują się z żadnym konkretnym krajem. Dla nich nie mają znaczenia granice państw oraz tradycja, dla nich domem jest cały świat. Można zaobserwować oprócz tego, że kultura kosmopolitan jest za każdym razem taka sama. Kiedyś oddalone od siebie o setki tysięcy kilometrów ludy bardzo się od siebie różniły. Dziś ludzie na całym świecie żywią się tak samo i ubierają się w ubrania tych samych krojów i marek. Ostatnim wyróżnikiem okazuje się być wygląd fizyczny, jednak tego ujednolicić się nie da. To czy przekształcanie się kultury masowej to zjawisko dobre czy nie stwierdzimy dopiero za kilkadziesiąt lat.

Comments are closed.